Aktuálně 3 dětičky více v sekci vrh B

Branwen- kočika-prodaná

Black Beauty- kocourek-prodaný

Bak- kocourek-zůstává doma